exploitation | francusko - srpski prevod

exploitation

ženski rod

1. Mise en valeur.
2. Utilisation. Exploitation d'un brevet.
3. Affaire. Exploitation minière.
4. Ferme. Exploitation agricole.
5. Abus. Exploitation des faibles.

1. eksploatacija

ženski rod

1. Prisvajanje, iskorišćavanje tuđeg rada od strane vlasnika sredstava za proizvodnju; robovlasnik eksploatiše roba, feudalac kmeta, kapitalista radnika; u socijalizmu sredstva za proizvodnju postaju društvena i dolazi postepeno do ukidanja eksploatacije čoveka nad čovekom;
2. Termin eksploatacija odnosi se i na iskorišćavanje prirodnih bogatstava, fabrika, saobraćajnih sredstava itd.
3. Iskorišćavanje; iskorišćavanje tuđe radne snage. (fr.)

2. iskorišćavanje

imenica

3. obrada

ženski rod

Obrađivanje.

4. sečenje šume

imenica

5. sudska zabrana

ženski rod

6. vađenje ruda

imenica

7. zaplena

ženski rodpravo (nauka)