Eh! | francusko - srpski prevod

Eh!

usklik

1. E!

usklik

Uzvik za iskazivanje ili pojačavanje nekog osećanja (sumnje, čuđenja, žaljenja, odobravanja, negodovanja i sl.)

2. Eh!

usklik

Izraz tuge, uzdaha.

3. Ej!

usklik

Uzvik dozivanja.

4. Ih!

usklik

5. Oh!

usklik

6. Oj!

usklik

Uzvik dozivanja, hoj

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

E | eau | Eu