Calme prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Calme

Smer prevoda: francuski > srpski

calme [ pridev ]
Generiši izgovor

Paisible.
Tranquille.
(Familier) Peinard.

blag [ pridev ]

miran [ pridev ]

Tih, povučen.

pribran [ pridev ]

pribranost [ ženski rod ]

smiren [ pridev ]

tih [ pridev ]

Miran, povučen.

hladnokrvan [ pridev ]

calme [ muški rod ]
Generiši izgovor

Tranquillité. Le calme de la nuit.
Sang-froid. Garder son calme.

bezvetrica [ ženski rod ]

kompozicija [ ženski rod ]

Sastavljanje, sastav, sklop, sastavljanje delova u celinu; u estetici: umetnička obrada jedne misli prema zahtevima i zakonima umetničkog prikazivanja; muz. pronalaženje i umetnička izrada muzičkog dela, muzičko delo; slik. delo obično većih razmera, na kome je prikazano više osoba i stvari, vešto povezanih u celinu; u najmodernijem slikarstvu, tzv. apstraktnom: slika bez ikakvog motiva, u kojoj je najglavnije lep raspored boja; teh. naziv za razne metalne slitine, legure; hem. jedinjenje, sjedinjavanje; sva kokla (ili svi vagoni) jednog voza. (lat.)

mir [ muški rod ]

Tišina, spokoj.
U Rusiji nekad seoska opština sa svojim članovima;
Mušica (na pušci); skazaljka za doterivanje (na dogledima).

mirnoća [ ženski rod ]

mirovanje [ imenica ]

pokoj [ muški rod ]

smirenje [ imenica ]

smirenost [ ženski rod ]

tišina [ ženski rod ]

Mir, spokoj.

hladnokrvnost [ ženski rod ]

calmé [ pridev ]
Generiši izgovor

umiren [ pridev ]Moji prevodi