CREANCE prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: CREANCE

Smer prevoda: francuski > srpski

créance [ ženski rod ]
Generiši izgovor

(Droit) Droit d'obtenir un remboursement.
Titre correspondant.

akreditiv [ muški rod ]

Punomoćstvo, punomoćje, overenje; otvoreno pismo kojim se primalac pisma umoljava da predavaču, tj. akreditiranom, do izvesne visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo).

verovanje [ imenica ]

Pouzdanje u nepoznato.

dug [ muški rod ]

Dugovanje.

poverenje [ imenica ]

potraživanje [ imenica ]

tražbina [ ženski rod ]

ugled [ muški rod ]

Renome, reputacija, dostojanstvo, čast.Moji prevodi