monosynaptique | francusko - engleski prevod

monosynaptique

pridev

1. monosynaptic

pridev

Having or involving a single neural synapse