workshop prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: workshop

Smer prevoda: engleski > srpski

workshop [ imenica ]
Generiši izgovor

A brief intensive course for a small group; emphasizes problem solving.
Small establishment where handcrafts or manufacturing are done; SYN. shop.

fabrička hala [ ženski rod ]

praktikum [ muški rod ]

Stručne i naučne vežbe na visokim školama (lat.)

radionica [ ženski rod ]

seminar [ muški rod ]

Rasadnik; pripravni zavod ili pripremna škola (za bogoslove, učitenje), semenište; na univerzitetima: zavod za stručno usavršavanje u nauci (istorijski, srpski, filološki i dr. seminar). (lat.)

simpozijum [ muški rod ]

Sastanak užeg kruga stručnjaka, najistaknutijih pretstavnika jedne nauke, na kome se strogo naučno raspravlja samo o jednom pitanju iz njihove struke. (grč.)

Moji prevodi