withdrawn | englesko - srpski prevod

withdrawn

pridev

1. Removed from immediate contact or easy approach; isolated
2, Socially detached and unresponsive; exhibiting withdrawal; introverted

1. izdvojen

pridev

2. izolovan

pridev

Slobodan, sam, usamljen; odvojen, izdvojen, zaseban; koji živi sam za sebe, povučen od sveta; fiz. koji je napravljen neprovodljivim, neprovodnikom; izoliran. (ital.)

3. povučen

pridev

Miran, tih.

4. privatan

pridev

Koji nije državni, koji pripada jednoj ličnosti, lični, vlastit, domaći, kućevni; neslužben, nezvaničan; poverljiv, skriven. (lat.)