wildlife prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: wildlife

Smer prevoda: engleski > srpski

wildlife [ imenica ]
Generiši izgovor

All living things (except people) that are undomesticated.

divlje životinje [ N/A ]

biota [ ženski rod ]

Evoluciono nastala sveukupnost biljaka, životinja, gljiva i bakterija na određenoj teritoriji, tj. pojam koji obuhvata floru i faunu; za razliku od organizama koji ulaze u jednu biocenozu ili biogeocenozu, organizmi biote ne moraju imati ekološke veze.
Flora i fauna oblasti. (grč.)

fauna [ ženski rod ]

Životinjski svet jedne zemlje ili nekog kontinenta, mora ili dela mora; opis ili spisak takvih životinja (knjiga); up. flora.Moji prevodi