whose | englesko - srpski prevod

whose

zamenica

(Homonym: which).
The possessive case of who or which.

1. čija

zamenica

2. čije

zamenica

3. čiji

zamenica

Upitna relativna zamenica.

4. koga

zamenica

5. koje

zamenica

Odnosna zamenica.

6. kojega

predlog

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

whiss | wase | weese | weeze | wheeze | wheezy | whiz | whizz | whizzo | whizzy | whoso | wis | wise | wiz | wizzo | woozy | wuss | wuzzy