wares | englesko - srpski prevod

wares

množina

1. roba

ženski rod

1. Proizvod rada namenjen za tržište, tj. ide u društvenu upotrebu putem razmene. Ima dva bitna svojstva: upotrebnu vrednost, odnosno određeno materijalno svojstvo, i vrednost, tj. društvno svojstvo; vrednost se pojavljuje kao prometna vrednost (u novcu - cena). Oblik je svega bogatstva buržoaskog društva
2. Vrsta ribama sličnih sisara koji žive u vodi i na kopnu (morski pas, morsko tele, morski lav i dr.).
3. Dugačka haljina ženska i dečja ili komad tkanine dovoljan za takvu haljinu; zvanično odelo pravnika (advokata i sudija) u Francuskoj. (ital.)

2. roba za prodaju

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Warsaw | whereas | whereso | worse

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci