wangle | englesko - srpski prevod

wangle

glagol

Sinonimi: finagle | manage

To achieve something by means of trickery or devious methods; SYN. finagle, manage.

1. falsifikovati

glagol

Patvoriti, krivotvoriti, praviti lažne stvari (novac, svedočanstva i dr.).

2. izmamiti

glagol

3. kretati se nestabilno

glagol

4. navesti nekoga na što

glagol

5. steći što nezakonito

glagol

6. teturati se

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

wankle | winkle | wonkily

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci