vision | englesko - srpski prevod

vision

imenica

Sinonimi: visual sensation

ETYM Old Eng. visioun, French vision, from Latin visio, from videre, visum, to see.
1. A religious or mystical experience of a supernatural appearance.
2. A vivid mental image.
3. The perceptual experience of seeing; SYN. visual sensation.

1. priviđenje

imenica

2. pronicljivost

ženski rod

Oštroumnost, lucidnost.

3. san

muški rod

1. Psihička aktivnost tokom spavanja.
2. Sahan (tur.)
3. Skraćenica za santo (svet, sveti) (herb.)

4. vid

muški rod

Čulo gledanja, osećaj koji se prima očima.

5. vizija

ženski rod

Daleko viđenje; sposobnost predviđanja onoga što će se desiti.
Slika mašte, viđenje nečeg nestvarnog.
Proricanje sudbine.
Viđenje, gledanje; psih. halucinacija čula vida, pretstava koju smatramo, usled bolesne razdražljivosti centralnog organa (u polusnu ili hipnotičnom stanju), za stvaran opažaj; prikaza, pričina, priviđenje, opsena, utvara; uobraženje, sanjarija. (lat.)

6. viđenje

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Vishnu