videotext | englesko - srpski prevod

videotext

imenicatelekomunikacije

Videotex.

1. videotekst

muški rodtelekomunikacije

Pisani tekstovi komercijalnog, propagandnog ili informativnog karaktera koji se emituju na televiziji u kratkim intervalima potiskivanja TV signala (50 puta u sekundi); pomoću dodatnog uređaja (dekodera) korisnik ove tekstove može da očitava na televizoru.
Usluga prenosa podataka koja omogućava korisniku interaktivnu komunikaciju sa bazom podataka u tekstualnom ili grafičkom obliku posredstvom telefonske linije, TV prijemnika i odgovarajućeg dekodera sa modemom. Najčešće se koristi za obavljanje tzv. "kupovin

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci