vagary | englesko - srpski prevod

vagary

imenica

ETYM Latin vagari to stroll about. Related to Vague.
1. A wandering or strolling.
2. A wandering of the thoughts; a wild or fanciful freak; a whim; a whimsical purpose.
3. Whim, caprice.

1. ćef

muški rod

(ar.) Dobro raspoloženje, dobra volja, radost, veselje, uživanje; prohtev.

2. fantazija

ženski rod

1. Mašta, uobrazilja; maštarija, sanjarija;
2. muz. (tal. fantasia) Kompozicija bogata sadržinom u nevezanom obliku često sa više delova ili stavova koji prelaze jedan u drugi;
3. psih. Svesno preobražavanje pretstava i njihovo spajanje u nove spojeve pretstava koji nisu u opažanju dati (deltanost kojom u duši postaju slike predmeta je reproduktivna ukoliko ponovno predočava opažanja, a produktivna ukoliko proizvodi nove tvorevine; ova poslednja ima najveći značaj u umetnosti);
4. Priča stvorena maštom;
5. Priviđenje, utvara, tlapnja; up. Fantaz.

3. hir

muški rod

Prohtev, ćef.

4. luda zamisao

ženski rod

5. ludorija

ženski rod

6. lutanje

imenica

Skitanje, skitnja.

7. nastranost

ženski rod

Bolesna sklonost.

8. tumaranje

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

vaquero | VCR | vicar | vigor | vigour | viguier