up the creek | englesko - srpski prevod

up the creek

pridev

In a difficult or perplexing situation

1. čudan

pridev

2. ekscentričan

pridev

Vansredišni; (krug) koji nema isto središte sa drugim krugom; koji ima svoju tačku oslonca itd. van središta; koji ne prolazi kroz središte; koji nije kružni, koji odstupa od kružnog oblika; fig. nastran, jednostran, preteran; ekscentrična glava, usijana glava; ekscentričan udarac, udarac čiji pravac ne prolazi kroz središte tela. (lat.)

3. sateran u ćošak

pridev

4. trudan

pridev

5. u škripcu

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci