the Devil | englesko - srpski prevod

the Devil

imenica

1. satana

ženski rod

Buntovnik, neprijatelj; u Starom zavetu (knjiga o Jovu): anđeo nesreće i kazne koji stoji u službi Boga; anđeo koji se odmetnuo od Boga, zao duh; đavo; fig. rđav i odvratan čovek; sotona. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci