taskbar | englesko - srpski prevod

taskbar

imenicaračunari

A graphic toolbar used in Windows 9x, Windows CE, Windows NT, and Windows 2000 to select, via the mouse, one of a number of active applications. See also task button, toolbar.

1. paleta poslova

ženski rodračunari

Traka sa dugmićima duž donje ivice Vindovsove radne površine. Svako dugme predstavlja po jedan prozor ili zadatak na ekranu, što vam omogućava da pritiskom na odgovarajuće dugme prelazite sa jednog posla na drugi. Takođe, na paleti poslova nalazi se dugme Start i sistemska polica. Paletu poslova možete da postavite duž bilo koje ivice ekrana, ali se ona najčešće nalazi na dnu.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci