take down | englesko - srpski prevod

take down

glagol

1. To pull down or dismantle; to pull to pieces
2. To record; to write down

1. poniziti

glagol

2. razmontirati

glagol

3. redukovati

glagol

Svesti, svoditi; pretvarati, obračunati, obračunavati (novce, mere i tegove); smanjiti, smanjivati, spustiti, spuštati, snižavati, sniziti (cenu); svesti, svoditi na manju meru; ograničiti, ograničavati; muz. udesiti komad (partituru) za manji broj instrumenata; hem. osloboditi metale njihovih jedinjenja sa kiseonikom, sumprom ili drugim nekim elektro-negativnim telom. (lat.)

4. smanjiti

glagol

5. uništiti

glagol

Iskoreniti, istrebiti.

6. zapisati

glagol

Zabeležiti.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

takedown

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci