tag | englesko - srpski prevod

tag

imenica

1. A game in which one child chases the others; the one who is caught becomes the next chaser.
2. Touching a player in a game.
3. A flat substance made of cardboard, plastic, or metal.

1. etiketa

ženski rod

1. Cedulja (ili listić) sa natpisom, natpis na robi na kojem je označena količina, kakvoća, cena i dr.;
2. Cedulja na lekovima sa uputstvom o vremenu i načinu upotrebe toga leka;
3. Dvorski običaji, dvorski propisi; ukrućenost i usiljenost društvenih formi, pravila društvenog ophođenja; formalnosti u titulisanju pri pisanju molbi. (fr.)

2. metalni vršak

muški rod

3. odrpanci

množina

4. otrcana fraza

ženski rod

5. oznaka

ženski rod

Znak, znamenje, amblem.

6. petlja

ženski rod

Čvor, uzao.

7. privezak

muški rod

8. rep

muški rod

Završetak tela nekih kičmenjaka, zadnji deo tela nekih životinja, produžetak kičme kod nekih životinja.

tag | englesko - srpski prevod

tag

glagol

Sinonimi: label | mark

1. To touch a player in certain games; in baseball, to touch a vulnerable player while holding the ball.
2. To attach a tag or label to; SYN. label, mark.
3. To provide with a name or nickname.
4. To supply with rhymes, as of blank verse or prose.

1. etiketirati

glagol

1. Prilepiti, staviti etiketu na neku robu;
2. Nazivati, prozivati nekoga, prišivati mu mane, označavati ga kao negativca bez razloga (fr.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

tack | tacky | taiga | take | Tc | teak | tic | tick | tike | tog | toga | togue | toque | tuck | tug

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci