syllabus | englesko - srpski prevod

syllabus

imenicagramatika

ETYM Latin, from the same source as Eng. syllable.
(Irregular plural: syllabi).
An outline for a class, showing the work to be accomplished during the term or the year.

1. program

muški rod

1. Plan predviđene delatnosti, nacrt, osnova rada; osnovni ciljevi neke organizacije;
2. Raspored tačaka neke priredbe;
3. Plan operacija neke automatske mašine;
4. Raspored po kome će se nešto izvoditi; spisak muzičkih dela i drugih tačaka u nekoj priredbi, i red po kome će se izvoditi; spisak predmeta i obim u kome će se ti predmeti učiti u jednoj vrsti škole ili u jednoj školskoj godini; u politici: načela i ciljevi političke stranke, ministarstva, vlade. (grč.)

2. silabus

muški rod

Kratak sadržaj.