subjectivism | englesko - srpski prevod

subjectivism

imenica
/ səbdʒektɪvɪzəm /

Definicija:

The doctrine that knowledge and value are dependent on and limited by one's subjective experience.
Doctrine that all knowledge is subjective
Philosophical doctrine that all knowledge is merely subjective, or that attaches great importance to subjective experiences.

Prevedi subjectivism na:

francuski

subjektivizam

muški rod

Definicija:

1. U teoriji saznanja: shvatanje da je celokupno saznanje subjektivno, i to:
a) da svi iskazi zavise od subjekta koji ih daje, tako da jedan sud za nekoga može važiti kao istinit a za drugog kao lažan, a opštevažeće istine su isključene, ili da jedna vrsta subjekata može nešto smatrati istinitim, a druga lažnim, te prema tome apsolutne istine nema;
b) da svako saznanje shvata stvari onako kako se prikažu subjektu koji ih saznaje, a ne kakve su ustvari (glavni pretstavnici su sofisti, naročito Protagora sa svojom mišlju: Čovek je merilo svih stvari);
2. U etici: shvatanje da je cilj moralnog delanja uspostavljanje subjektivnog stanja, bilo kao radost (hedonizam) ili blaženstvo (eudajmonizam; fig. pristrasnost; supr. objektivizam.


Reč dana

chessman

imenica, šah

pupilaritet

muški rod, pravo (nauka)

Entwicklungssystem

imenica, računari

morphinisme

muški rod, medicina

07.02.2023.