story | englesko - srpski prevod

story

imenica

1. A piece of fiction that narrates a chain of related events
2. An account of incidents or events; a statement regarding the facts pertinent to a situation in question; anecdote; especially; an amusing one
3. A fictional narrative shorter than a novel; specifically; short story; the intrigue or plot of a narrative or dramatic work
4. A widely circulated rumor
5. Lie, falsehood
6. Legend, romance
7. A news article or broadcast
8. Matter, situation

1. bajka

ženski rod

Kraća poetska priča, ispunjena fantastičnim zbivanjima i natprirodnim bićima.

2. istorija

ženski rod

1) Povest, nauka koja istražuje i proučava prošlost;
2) Povesnica (knjiga, udžbenik);
3) Priča, događaj; historija.

3. izmišljotina

ženski rod

4. laž

ženski rod

Svesno izneta neistina.

5. lažov

muški rod

6. novela

ženski rod

1. lit. prvobitno: lako i prijatno ispričan događaj koji ima draž nečega novog (veliki majstor u ovoj vrsti je Bokaćo sa svojom zbirkom novela Dekameron); danas: manja pripovetka u prozi koja se za razliku od romana koji prikazuje obimnu i složenu sliku vremena i života, ograničava na samo jedan događaj iz života glavnog junaka, ili na samo jednu crtu iz narodnog života i karaktera, dok se ostala radna lica i sporedne radnje samo ovlaš pominju i nagoveštavaju;
2. prav. pl. novele (tj. constitutiones odredbe) nove odredbe ili zakoni Justinijanovi (jedan deo Korpus juris);
3. Naknadne izmene i dodaci jednom zakonu. (ital.)

7. priča

ženski rod

Pripovetka, kazivanje.

8. pripovetka

ženski rod

Priča, kazivanje.

9. sprat

muški rod

Etaža.

story | englesko - srpski prevod

story

glagol

1. (archaic) To narrate or describe in story
2. To adorn with a story or a scene from history

1. pripovedati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

stray | satire | satyr | setter | stair | star | stare | starey | starry | stary | steer | stir | store | storey | straw | strawy | strew | stria | suitor | suture

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 162 bytes in /usr/www/users/onlineyky/onlinerecnik.com/includes/geoplugin.class.php on line 92