squadron | englesko - srpski prevod

squadron

imenicavojska

ETYM French escadron, formerly also esquadron, or Italian squadrone. Related to Squad.
1. A cavalry unit consisting of two or more troops and headquarters and supporting arms.
2. A naval unit that is detached from the fleet for a particular task.
3. A unit of the us air force larger than a flight and smaller than a group.

1. divizija

ženski rod

Deljenje, podela; log. podela obima jednog pojma, dakle, naznačivanje svih vrsta jednog roda putem determinacija jedne i iste oznako rodnog pojma; voj. osnovna strategijska jedinica sastavljena od svih rodova vojske (3-4 puka pešadije, 1-2 puka artiljerije i odgovarajući broj inžinjerije, bolničara, komore itd.), tako da je sposobna za samostalne operacije.

2. eskadrila

ženski rodaeronautika

1. Jedno ili više jata ratnih aviona;
2. Manja formacija ratnih brodova (fr.)

3. eskadron

muški rodvojska

Osnovna borbena jedinica konjice (odgovara četi u pešadiji) (fr.)
Taktička jedinica konjice od 120-150 konjanika u ratnom stanju, pod komandom komandira eskadrona; švadron.

4. konjički eskadron

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sectarian

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci