spots | englesko - srpski prevod

spots

množina

1. ček

muški rod

1. fig. Bankovna uputnica, isprava kojom lice koje je deponovalo izvesnu sumu novca kod druge ličnosti daje ovaj nalog da isplati nekom trećem licu ili donosiocu svotu koja je na toj ispravi označena šek);
2. Celo ii poluplatno sa plavim i belim kockama ili prugama, matrosko platno.

2. fleke

množina

3. mrlje

množina

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci