spike | englesko - srpski prevod

spike

imenica

1. A long metal nail.
2. A sharp-pointed projection along the top of a fence or wall.
3. Any long sharp-pointed object used as a fastener or holder.
4. Sharp point on the sole of shoe worn by athletes; spikes provide greater traction.
5. A long sharp-pointed implement (wood or metal).
6. A transient variation in voltage or current.
7. (Botany) An indeterminate inflorescence bearing sessile flowers on an unbranched axis.

1. čavao

muški rod

Ekser, klin.

2. cvetni klas

muški rod

3. ekser

muški rod

Klin, metalni zakivak, gvozdeni klin, čavao (tur.)

4. klas

ženski rodbotanika

Oblik ploda žitarica.

5. klin

muški rod

Ekser, čavao, trouglasti umetak.

6. klinac

muški rod

Ekser, čavao.

7. kuka

ženski rod

Klin za kačenje, savijen klin.

8. oštri strujni impuls

muški rod

9. pik

muški rodkarte za igru

Jedna od boja (crni list) u igraćim kartama; boja u kartama, koplje sa dugačkim kopljištem; u kartama: crno srce;

10. šiljak

muški rod

11. špic

muški rod

Vrh, šiljak; stara rasa pasa male glave i šiljastih ušiju.

12. štaka

ženski rod

Ortopedsko pomagalo.

spike | englesko - srpski prevod

spike

imenicaračunari

A transient electrical signal of very short duration and usually high amplitude. Compare surge.

1. prenapon

muški rodelektrotehnika

Iznenadno, često fatalno, povećanje napona u energetskoj mreži. Prenapone obično izazivaju udari groma u blizini. Mogu da vam sprže elektronsku opremu, ali je verovatnije da će se samo pojaviti svetlucanje na ekranu. Pogledajte kroz prozor. Nađite visoko drvo. Ako bi grom udario u to drvo, on bi poslao impuls energije kroz sve električne provodnike u sobu u kojoj sedite, zbog čega bi utroba vašeg PC-ja izletela napolje.

spike | englesko - srpski prevod

spike

glagol

Sinonimi: spike out | lace | fortify

1. To secure with spikes.
2. To bring forth a spike or spikes, as of flowers, such as hyacinths; SYN. spike out.
3. To add alcohol beverages; SYN. lace, fortify.
4. To stand in the way of.

1. nabosti

glagol

2. ukucati ekser

glagol

3. zabiti klinac

glagol

4. zašiljiti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

seppuku | speak | speck | speeck | spick | spiky | spoke | spook | spuca

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci