sort prevod, englesko - srpski rečnik

Prevod reči: sort

Smer prevoda: engleski > srpski

sort [ imenica ]
Generiši izgovor

A person of a particular character or nature
An approximate definition or example

klasa [ ženski rod ]

Razred, kolo;
u sociološkom smislu: "Klase se zovu velike grupe ljudi koje se razlikuju po svome mestu u istorijski određenom sistemu društvene proizvodnje, po svome odnosu prema sredstvima za proizvodnji, po svojoj ulozi u društvenoj organizaciji rada"
Vrsta; razred, učionica, odeljenje;
voj. Obvceznici kojima iste godine pada rok služenja; sp. napr. konj od klase, odličan konj, odličan trkač. (lat.)

kvalitet [ muški rod ]

Kakvoća, svojstvo, osobina; vrlina, vrednost, dobrota, dobra osobina; log kvalitet suda, svojstvo suda s obzirom na potvrđivanje i odricanje predikata (afirmativni-potvrdni i negativni-odrečni); psih. kvalitet osećaja, ono glavno svojstvo jednog osećaja koje ga čini onim što je.

način [ muški rod ]

Oblik postupka, metod rada.

sorta [ ženski rod ]

Vrsta (robe, novca); soj, kov, vrsta, rasa (o čoveku, konju i sl.).

vrsta [ ženski rod ]

Sorta, rasa, soj, kov.

fela [ ženski rod ]

Vrsta; pasmina, soj.

sort [ glagol ]
Generiši izgovor

To join or associate with others, esp. with others of the same kind or species; to agree.
To organize or classify, according to kind.

razvrstavati [ glagol ]

Klasifikovati.

razvrstati [ glagol ]

sortirati [ glagol ]

Razvrstati, razvrstavati, odabrati (ili odabirati, odvajati, odvojiti, srediti, sređivati) po vrstama (ili po veličini, po kakvoći); upotpuniti, snabdeti (zbirku, knjižnicu, radnju).

sort [ imenica {računari} ]
Generiši izgovor

An operation that segregates items into groups according to a specified criterion; SYN. sorting.

sortiranje [ imenica {računari} ]

Organizovanje u skladu sa nekim šablonom ili pravilom. Sortiranje se obično radi po abecednom redu, mada postoje i numerička sortiranja. Sortiranje se može raditi po rastućem ili opadajućem redosledu. Rastuće sortiranje se radi tako što se podaci organizuju od prvog ka poslednjem, od najmanjeg ka najvećem, ili od a do š. Opadajuće ide u suprotnom smeru.Moji prevodi