somniferous | englesko - srpski prevod

somniferous

pridev

ETYM Latin somnifer; somnus sleep + ferre to bring.
Causing or inducing sleep; soporific; bearing sleep.

1. uspavljuje

pridev

2. uspavljujući

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci