slough | englesko - srpski prevod

slough

imenica

1. A hollow filled with mud.
2. A stagnant swamp (especially as part of a bayou).
3. Any outer covering that can be shed or cast off (such as the cast-off skin of a snake).

1. bara

ženski rod

Poluga; motka, šipka; pregrada, brana u sudnici; gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u pristanište, sprud naslaga; pregrada između konja u konjušnici.

2. depresija

ženski rod

Utučenost, potištenost, klonulost psihičke energije, poglavito osetljivosti, naročito u zajednici za izvesnim afektima (briga itd.) i melanholijom; geol. oblast koja leži niže od morske površine; fiz. kapilarno pritiskivanje žive u kapilarnim cevima;

3. glib

muški rod

Veliko blato.

4. močvara

ženski rod

slough | englesko - srpski prevod

slough

glagol

1. To engulf in a slough
2. To plod through or as if through mud; slog

1. linjati

glagol

2. svlačiti se

glagol

Skidati se.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sleigh

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci