slough | englesko - srpski prevod

slough

imenica
/ sləf /

Definicija:

1. A hollow filled with mud.
2. A stagnant swamp (especially as part of a bayou).
3. Any outer covering that can be shed or cast off (such as the cast-off skin of a snake).

Prevedi slough na:

francuski

bara

ženski rod

Definicija:

Poluga; motka, šipka; pregrada, brana u sudnici; gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u pristanište, sprud naslaga; pregrada između konja u konjušnici.


depresija

ženski rod

Definicija:

Utučenost, potištenost, klonulost psihičke energije, poglavito osetljivosti, naročito u zajednici za izvesnim afektima (briga itd.) i melanholijom; geol. oblast koja leži niže od morske površine; fiz. kapilarno pritiskivanje žive u kapilarnim cevima;


glib

muški rod

Definicija:

Veliko blato.


močvara

ženski rod


slough | englesko - srpski prevod

slough

glagol
/ sləf /

Definicija:

1. To engulf in a slough
2. To plod through or as if through mud; slog

Sinonimi:

exuviate · molt · moult · shed

Prevedi slough na:

francuski

linjati

glagol


svlačiti se

glagol

Definicija:

Skidati se.


Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sleigh

Reč dana

Jehol

imenica, geografija

rozvud

muški rod, botanika

Gent

imenica, geografija

contredire

glagol, gramatika

21.05.2022.