slant | englesko - srpski prevod

slant

pridev

1. kos

pridev

2. nagnut

pridev

Strm.

slant | englesko - srpski prevod

slant

imenica

Sinonimi: angle

A biased way of looking at or presenting something; SYN. angle.

1. dispozicija

ženski rod

Raspored, razmeštaj; sređivanje, uređivanje, pripremanje; plan (npr. za bitku); skica, nacrt (rasprave, članka, predavanja); raspolaganje, rukovanje novcem, imanjem; med. nastrojenost za izvesne bolesti, sklonost izvesnim bolestima; duševno raspoloženje, dobra volja; nastrojenost, naročita sposobnost za nešto (npr. muziku, nauku, zločin, krađu); dispozicioni fond, novac stavljen nekome na raspolaganje u izvesne svrhe, i o kojem se ne mora polagati račun (npr. kod raznih ministarstava, velikih preduzeća itd.).

2. kosina

ženski rod

Strmina, nagib.

3. nagib

muški rod

Strmina, kosina.

4. strmen

ženski rod

1. Strma strana, strmina.
2. Uzengija.

slant | englesko - srpski prevod

slant

glagol

Sinonimi: angle | weight

1. To lie obliquely
2. To present with a bias; SYN. angle, weight.

1. nagnuti

glagol

2. nakriviti se

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

salient | salinity | silent

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci