sea | englesko - srpski prevod

sea

imenica

ETYM Old Eng. see, as. sae; akin to Dutch zee, os. and Old High Germ. sęo, German see, OFries. se, Dan. sö, Swed. sjö, Icel. saer, Goth. saiws, and perhaps to Latin saevus fierce, savage.
(Homonym: see).
1. A division of an ocean or a large body of salt water partially enclosed by land.
2. Turbulent water with swells of considerable size.

1. masa

ženski rod

1. fiz. Količnik iz sile i ubrzanja (jedinica mase v. gram); masa nekog tela meri se količinom materije koja se sadrži u njemu; proizvod iz zapremine i gustine;
2. Velik broj, gomila, množina;
3. Puk, svet, narod, rulja;
4. Testo, smesa;
5. Telo bez određenog oblika;
6. Ulog u kocki;
7. prav. Imanje koje ostane posle nečije smrti; imanje pokretno i nepokretno, koje ostaje posle pada neke trgovine pod stečaj, a od koga se imaju da podmire poverioci; masa bonorum, imovno stanje; masa konkurzus, stecišna masa, ona iz koje imaju da se plate poverioci; masa hereditatis, celokupna ostavština onoga koji ostavlja nasledstvo. (lat.)

2. mnoštvo

imenica

Sijaset, množina.

3. more

imenica

Velika vodena površina.

4. morski talas

muški rod

5. obilje

imenica

6. okean

muški rod

Veliko svetsko more (Atlantski, Tihi i Indijski Okean); fig. more, bezbroj, sijaset, tušta i tma; ocean.
Za stare Grke okean je bio kružna reka koja je okruživala zemaljsku masu. Sve su reke tekle iz nje i ona nije imala ni izvor ni odlivanje.

7. velika količina

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

S | saw | say | Se | See! | see | sew | Si | so | sow | soy | SSI | sue | swy

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci