scheme | englesko - srpski prevod

scheme

imenica

Sinonimi: strategy

ETYM Latin schema a rhetorical figure, a shape, figure, manner, Greek skema, form, shape, outline, plan, from echein to have or hold; cf. Skr. sah to be victorious, to endure, as. sige victory, German sieg. Cf. Epoch, Hectic, School.
An elaborate and systematic plan of action; SYN. strategy.

1. dijagram

muški rod

Figura ili geometrijski crtež;
crtež (ili nacrt, skica) radi objašnjenja nekog činjeničnog stanja, radi očiglednog predstavljanja izvesnih odnosa;
grafičko (ili crtežno) predstavljanje nekog stanja, statistike, razmera itd.; presek, prosek, slika rada ili snage, plan;
muz. noted od pet linija; kod gnostičara: dva međusobno ukrštena trougla u kojima je upisano neko mistično ime boga, i koji su im služili kao amajlija (Solomonovo slovo). (grč.)

2. intrige

množina

3. mapa

ženski rod

Geografska karta, plan, crtež; troba, tašna, korice za držanje spisa, planova, crteža.

4. nacrt

muški rod

Plan.

5. plan

muški rod

1. Ravnica, površina, ravan prostor, ravno zemljište;
2. Nacrt, crtež građevine; kartografsko prikazivanje neke manje oblasti;
3. Plan u ekonomici svesno regulisane raspodele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. Oblik regulisanja i ostvaraivanja ukupne reprodukcije, koji odgovara socijalizmu. (lat.)

6. plan rada

muški rod

7. postavka

ženski rod

Postavljanje, iznošenje.

8. pregled

muški rod

9. program

muški rod

1. Plan predviđene delatnosti, nacrt, osnova rada; osnovni ciljevi neke organizacije;
2. Raspored tačaka neke priredbe;
3. Plan operacija neke automatske mašine;
4. Raspored po kome će se nešto izvoditi; spisak muzičkih dela i drugih tačaka u nekoj priredbi, i red po kome će se izvoditi; spisak predmeta i obim u kome će se ti predmeti učiti u jednoj vrsti škole ili u jednoj školskoj godini; u politici: načela i ciljevi političke stranke, ministarstva, vlade. (grč.)

10. šema

ženski rod

Držanje, ponašanje, oblik, forma; slika, uzor; nacrt, skica, svaki obrazac koji služi kao uzorak i uputstvo za sređivanje, istraživanje i prikazivanje čega; osnovni nacrt, pregled; gram., poet., = figura. Shema.

11. spletka

ženski rod

Intriga, smutnja.

12. spletke

množina

scheme | englesko - srpski prevod

scheme

glagol

Sinonimi: intrigue | connive

1. To devise a system or form a scheme for.
2. To form intrigues (for) in an underhand manner; SYN. intrigue, connive.

1. planirati

glagol

1. Ravnati, poravnjivanjti, glačati;
2. Smišljati, snovati, nameravati;
3. Praviti nacrt (plan) privrednog razvoja;
4. av. Prekinuti rad motora i elise, pa se avionom postepeno, lagano približavati Zemlji; spuštati se jedrilicom (planerom) lagano. (lat.)

2. spletkariti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

schema

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci