saturate | englesko - srpski prevod

saturate

glagol

Sinonimi: soak | imbue

1. To fill, soak, or imbue totally; SYN. soak, imbue.
2. To make (a chemical compound, vapour, solution, magnetic material, etc.) saturated.

1. natopiti

glagol

2. neutralisati

glagol

Učiniti neutralnim, dovesti u stanje nepripadanja nijednoj strani, učiniti bezuticajnim, otkloniti uticaje neke radnje ili stvari, osujetiti;
hem. Jednu kiselinu sa bazom ili neku bazu sa kiselinom tako pomešati da ta mešavina više nije ni kisela ni alkalna, nego neutralna.

3. prožeti

glagol

4. zasititi

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Saturday | siderite | side road | start | strait | street | striate | stride | strut | sturdy

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci