resume | englesko - srpski prevod

resume

imenica

Résumé.

1. karijera

ženski rod

1. Uspešno napredovanje u službi ili zvanju; životni put;
2. Zanimanje, profesija, zvanje;
3. Trkalište za kola; astro. opticaj zvezda; fig. vreme koje se provede u nekom zanimanju, zvanju; tok službe u nekom pozivu ili nekoj struci; put života; up. karijer. (fr.)

résumé | englesko - srpski prevod

résumé

imenica

1. Summary
2. Curriculum vitae
3. A set of accomplishments (French)

1. rezime

muški rod

Sažetak, sažeto ponavljanje glavne sadržine, kratak pregled, izvod; završna reč.
Kratko izložen sadržaj neke knjige, članka, govora, filma i sl. (fr.)

resume | englesko - srpski prevod

resume

glagol

Sinonimi: take up | restart

1. To assume anew
2. To return to a previous location or condition:; SYN. take up.
3. To take up or begin anew; SYN. restart.

1. nastaviti

glagol

2. nastaviti prekinuto

glagol

3. ne zaustavljati se

glagol

4. obnoviti

glagol

5. rezimirati

glagol

Sažeti, sažimati, ukratko ponoviti, sažeto ukratko izložiti, dati kratak i sažet pregled nečega ranije opširno izloženog. (fr.)

6. uzeti natrag

glagol

7. vratiti se

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci