renewal | englesko - srpski prevod

renewal

imenica

1. The act or process of renewing; repetition
2. The quality or state of being renewed
3. Something (as a subscription to a magazine) renewed
4. Something used for renewing; specifically; an expenditure that betters existing fixed assets
5. The rebuilding of a large area (as of a city) by a public authority
6. The act of renewing.

1. ponovno lansiranje

imenica

2. produženje

imenica

3. renoviranje

imenica

Redekoracija, glagolska imenica od renovirati (lat.)

4. reprodukcija

ženski rod

U ekonomiji: obnavljanje proizvodnje; može biti
a) prosta reprodukcija - ako se obnavlja proizvodnja u istom razmeru;
b) proširena reprodukcija - ako je proizvodnja u narednom periodu na višem nivou, veća po obimu nego u prethodnom; karakteristična za kapitalizam, a još u većoj meri za komunizam;
c) umanjena reprodukcija - ako se obnavljanje proizvodnje vrši u manjim razmerama; obično posledica elementarnih nepogoda, ratova, epidemija, a u kapitalizmu periodično zakonita u doba kriza;
Stvar izašena putem umnožavanja (za razliku od originala); psih. ponovno oživljavanje u svesti ranije doživljenih sadržaja; biol. popunjavanje ili naknada uništenih ili oštećenih delova na životinjskim telima, nptr. naknadno rastenje repa kod guštera; popunjavanje ili naknada materija izlučenih iz organskih tela. (lat.)