region prevod, englesko - srpski rečnik

Prevod reči: region

Smer prevoda: engleski > srpski

region [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM French région, from Latin regio a direction, a boundary line, region, from regere to guide, direct. Related to Regimen.
A large indefinite location on the surface of the Earth.
The approximate amount of something (usually used prepositionally as in 'in the region of'); SYN. neighborhood.
The extended spatial location of something; SYN. part.

kraj [ muški rod ]

Završetak, svršetak

oblast [ ženski rod ]

Područje, zona.

okolina [ ženski rod ]

okrug [ muški rod ]

područje [ imenica ]

Zona, oblast.

predeo [ muški rod ]

prostor [ muški rod ]

Ograničen deo površine, ambijent, prostranstvo.

sfera [ ženski rod ]

Lopta; naročito: nebeska lopta; krug, putanja; fig. krug delovanja ili rada, delokrug, domašaj, oblast, područje; obim; društveni krug.

region [ muški rod ]

Predeo, kraj, oblast, pokrajina; područje; sloj, društveni red; med. deo tela; vazdušni sloj. (lat.)

rejon [ muški rod ]

Srez, okrug, obim koji obuhvata neka nadležnost, deo grada pod upravom narodnog odbora; (svetlosni) zrak; poluprečnik kruga; voj. područje, oblast tvrđave, gradsko polje, oblast pod domašajem topovske vatre. (fr.)

regija [ ženski rod ]

Područje, kraj, okolina, pokrajina, vlast;
Deo tela;
Vazdušni sloj (lat.)Moji prevodi