record prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: record

Smer prevoda: engleski > srpski

record [ imenica {sport} ]
Generiši izgovor

The number of wins versus losses and ties a team has had
The best performance ever attained in a sport

rekord [ muški rod ]

Najveći pokazani uspeh u jednoj grani sporta, koji je kao takav nadležna sportska vlast priznala i zvanično potvrdila; najveće postignuće, najveći uspeh, remek-delo. (eng.)

record [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Fren. recort, record, remembrance, attestation, record. Related to Record.
A compilation of the known facts regarding something or someone; SYN. recordbook, book.
A document that can serve as legal evidence of a transaction.
Anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events.
The sum of recognized accomplishments.
In computing, a collection of related data items or fields. A record usually forms part of a file.

rekord [ muški rod ]

Najveći pokazani uspeh u jednoj grani sporta, koji je kao takav nadležna sportska vlast priznala i zvanično potvrdila; najveće postignuće, najveći uspeh, remek-delo. (eng.)

akta [ N/A ]

Dela, radnje; spisi koji se tiču nečega, naročito u sudu, državnim nadleštvima itd.

evidencija [ ženski rod ]

Očiglednost, očevidnost; log. svojstvo nekih sudova koji su po neposrednom opažanju i misaonoj nužnosti istinit; pregled iz koga se vidi da je nešto postojalo, da se nešto zbilo, da je nešto urađeno; držati u evidenciji, imati u vidu, voditi o čemu računa dok se ne ukaže mogućnost da se izvrši. (lat.)

isprava [ ženski rod ]

Lični dokument.

izveštaj [ muški rod ]

Račun ili zapisnik u kome se nešto nalazi. Može biti finansijske, tekstualne, akademske ili administrativne prirode. Ili sve zajedno.

pregled [ muški rod ]

protokol [ muški rod ]

Zapisničko utvrđenje neke radnje izvršene po naređenju ili službenoj dužnosti, zapisnik koji sadrži odluke ili zaključke nekog kolegijuma, zapisnik sa iskazima saslušanih lica; zapisnik sednice;
Zapisnik diplomatske konferencije koji sadrži odluke donesene na takvoj konferenciji;
Diplomatski pravilnik koji sadrži propise o ceremonijalu kojeg se valja pridržavati u prepisci i zvaničnim odnosima sa pojedinim državama, kao i prilikom sastanaka šefova država ili njihovih pretstavnika;
Odeljenje pri ministarstvu spoljnih poslova koje vodi ove poslove; šef ovog odeljenja zove se šef protokola; napraviti protokol, protokolisati. (grč.)

registar [ muški rod ]

Spisak, popis, spisak reči ili stvari u azbučnom redu (na kraju knjige), spisak, sadržine, pregled, uputstvo; trg. knjiga udešena azbučnim redom; muz. jedan potpun red orguljskih duvaljki koji ima za različite tonove jednu duvaljku ili više njih radi pojačanja tona; oduška na pećima za topljenje; ključ na pećima (za udešavanje toplote).

svedočanstva [ N/A ]

zabeleška [ ženski rod ]

zabeleške [ N/A ]

Zapisi.

zapis [ muški rod ]

Beleška.

zapisnik [ muški rod ]

dokument [ muški rod ]

Pismen dokaz, isprava, povelja; dokumentum privatum, privatna isprava, tjl. ona koju nije izdala vlast; dokumentum publikum, javna isprava, tj. ona koju je izdala vlast.

record [ imenica {muzika} ]
Generiši izgovor

Something on which sound or visual images have been recorded; specifically; a disc with a spiral groove carrying recorded sound for phonograph reproduction

gramofonska ploča [ ženski rod {muzika} ]

record [ glagol ]
Generiši izgovor

To be aware of; SYN. register.
To make a record of; set down in permanent form; SYN. enter, put down.
To register electronically; SYN. tape.

evidentirati [ glagol ]

Ubeležiti u knjigu evidencije; upisati, upisivati, imati pravi pregled popisa nečega (lat.)

beležiti [ glagol ]

Zapisivati, notirati.

ovekovečiti [ glagol ]

registrovati [ glagol ]

Zavesti u registar, upisati akt;
Zabeležiti neki događaj;
Venčati se, sklopiti brak (lat.)

upisati [ glagol ]

zabeležiti [ glagol ]

Zapisati.

zapisati [ glagol ]

Zabeležiti.

record [ imenica {računari} ]
Generiši izgovor

A representation of some physical or conceptual object.
A data structure that is a collection of fields (elements), each with its own name and type. Unlike an array, whose elements all represent the same type of information and are accessed using an index, the elements of a record represent different types of information and are accessed by name. A record can be accessed as a collective unit of elements, or the elements can be accessed individually. See also array, data structure, type1 (definition 1).

zapis [ muški rod {računari} ]

Zasebna grupa jediničnih podataka koja je smeštena u bazi podataka. Zapis se sastojoi od jednog ili više polja, koja su jedinični podaci koji se čuvaju u bazi podataka. Kombinacijom polja dobija se zapis, na isti način na koji se popunjavaju prazne kućica na papirnom obrascu. Kućice su polja, a list papira je zapis.

record [ glagol {računari} ]
Generiši izgovor

To retain information, usually in a file.

snimati [ glagol {računari} ]

Beležiti podatke; obično se odnosi na zapisivanje zvučnih informacija i njihovo čuvanje u datoteci na disku računara. Reč pisanje se obično koristi kada informacije zapisujete na disk ili u memoriju (RAM).Moji prevodi