quasi | englesko - srpski prevod

quasi

prefiks

1. In some sense or degree
2. Resembling in some degree

1. kvazi

prefiks

U sastavljenim rečima (složenicama) obično u značenju: tobožnji, vajni, polu-, nadri-, npr. kvazi-naučnik, kvazi-umetnik.

quasi | englesko - srpski prevod

quasi

prilog

Apparently but not actually; also used in musical notation, as in sonata quasi fantasia (“sonata in the manner of a fantasia”).
As if; seemingly; in a manner

1. gotovo

prilog

2. kvazi

prilog

Kao, kao da, gotovo, skoro, donekle, otprlike; muz. kao, skoro.

3. otprilike

prilog

Približno, nagrubo.

4. skoro

prilog

5. tobože

prilog

Bajagi.

6. umalo

prilog

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

quiz | queasy | queise

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci