purvey | englesko - srpski prevod

purvey

glagol

1. To furnish or provide, as with a convenience, provisions, or the like.
2. To procure; to get.

1. liferovati

glagol

Isporučiti, isporučivati, snabdeti, izvršiti narudžbinu robe (neke i sl.). (nem.)

2. nabavljati

glagol

3. opskrbiti

glagol

4. snabdeti

glagol

5. snabdevati

glagol

6. stvoriti zalihu

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

preview | privy | proof | prove | purify | purview

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci