progression | englesko - srpski prevod

progression

imenica

Sinonimi: patterned advance

ETYM Latin progressio: cf. French progression.
A series with a definite pattern of advance; SYN. patterned advance.
Sequence of numbers each occurring in a specific relationship to its predecessor. An arithmetic progression has numbers that increase or decrease by a common sum or difference (for example, 2, 4, 6, 8); a geometric progression has numbers each bearing a fixed ratio to its predecessor (for example, 3, 6, 12, 24); and a harmonic progression has numbers whose reciprocals are in arithmetical progression, for example 1, ˝, 1/3, Ľ.

1. napredovanje

imenica

2. prodiranje

imenica

Prodor.

3. progres

muški rod

Napredak, napredovanje, uspeh; razvijanje, širenje, uvećavanje; pomicanje napred, prodiranje napred; fil. tok misli koji se kreće u određenom pravcu: od uzroka ka posledici, od razloga ka posledici, od opštega ka posebnom, od cilja ka sredstvu, od uslova ka uslovljenom i obratno; progres može biti konačan i beskonačan (ovaj poslednji često se zove progresus in infinitum); supr. regres. (lat.)

4. progresija

ženski rod

Unapredno kretanje, kretanje unapred, napredovanje, postepeno kretanje; mat. niz brojeva koji se kreće po izvesnom zakonu, može biti aritmetički, gde je razlika između dva uzastopna broja stalna, npr. 1,3,5,7,9,11 itd. (aritmetička progresija), ili geometrijski, gde je količnik između narednog i prethodnog broja stlan, npr. 1,2,4,8,16,32,64 itd. (geometrijska progresija); muz. ponavljanje jedne figure u raznim vrstama tonova.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci