profound | englesko - srpski prevod

profound

pridev

Sinonimi: unfathomed | unplumbed | unsounded

ETYM French profond, Latin profundus; pro before, forward + fundus the bottom. Related to Found to establish, Bottom lowest part.
1. Coming from deep within one.
2. Of the greatest intensity; complete.
3. Showing intellectual penetration or emotional depths; from the depths of one's being.
4. Situated at or extending to great depth; too deep to have been sounded or plumbed; SYN. unfathomed, unplumbed, unsounded.

1. apsolutan

pridev

Slobodan od svih odnosa (ili obaveza, uslova, ograničenja), nezavisan, bezuslovan, neograničen, neuslovljen; čist, potpun, savršen;
apsolutni alkohol, hem., alkohol čist od vode;
apsolutni broj, apsolutna vrednost, mat., broj, vrednost bez obzira na znak + ili -;
apsolutne mere, fiz., koje imaju osnovne jedinice santimetar, gram i sekundu;
apsolutni sistem mera, sistem u kojem su osnovne jedinice za dužinu: santimetar, za masu: gram, za vreme: sekunda;
apsolutna težina, težina tela koja se dobija običnim merenjem, bez obzira na njegovu zapreminu;
u filozofiji religije: apsolutno biće, bog;
apsolutno tle, agr., ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrebiti, na samo za jednu, npr., za vinograd i sl.
apsolutna temperatura, fiz., ona čija se nulta tačka nalazi na -273 C.

2. dalekovid

pridev

3. dubok

pridev

4. mudar

pridev

5. potpun

pridev

6. profundan

pridev

1. Dubok, učen, temeljan, bogat sadržajem;
2. Nezasit, koji se nikada ne može zasititi, gladnica (lat.)

7. smišljen

pridev

8. temeljit

pridev

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

prefound | prevent | profanity