principle prevod, englesko - srpski rečnik

Prevod reči: principle

Smer prevoda: engleski > srpski

principle [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM French principe, Latin principium beginning, foundation, from princeps, -cipis. Related to Prince.
(Homonym: principal).
A basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct; SYN. rule.
A basic truth or law or assumption.
A rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a mechanical system; SYN. rule.
A rule or standard especially of good behavior.
Rule of personal conduct; SYN. precept.

element [ muški rod ]

gram. Osnovni glasovi jezika, slova, azbuka, alfabeta; obično u pl.: osnove, načela, počela, bitni delovi jedne nauke ili umetnosti; fiz. v. galvanski element; hem. svako ono prosto telo koje se nikakvim sredstvima ne može razložiti na kakve sastojke, pratvar, osnovna materija, osnovni sastojci tela (stari su, na osnovi neposrednog opažanja, smatrali da postoje četiri kvalitativna elementa: vatra, voda, vazduh i zemlja, dok današnja hemija poznaje, dosad, preko 9element elektriciteta je električni elementarni kvantum; psih. sadržina svest; fig. ono što je glavno, uslov života, npr. to je njegov element, tj. on bez toga ne može da živi; on je u svome elementu, tj. one je u sredini koja najbolje odgovara njegovoj prirodi i sklonostima.

načelo [ imenica ]

Moto, geslo.

princip [ muški rod ]

Početak, poreklo, počelo, izvor, praizvor; načelo, osnov, praosnov, osnovni uzrok, prabiće, tvorac, začetnik; ostovna tvar, pratvar, pramaterija; temelj, podloga, osnovno pravilo, osnovni pojam, osnovno učenje, osnovna misao neke nauke; načelo, naročito načelo po kome čovek živi i radi; fil. izvor saznanja, osnov saznanja, ono što leži u osvonima stvari (princip bića), ili ono na što se saznavanje nužno oslanja (princip saznanja) ili načelo po kome se radi (praktični princip). (lat.)

sastavni deo [ muški rod ]

zakon [ muški rod ]

načelnost [ ženski rod ]Moji prevodi