power prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: power

Smer prevoda: engleski > srpski

power [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. pouer, poer, Old Fren. poeir, pooir, French pouvoir, n and v , from Late Lat. potere, for Latin posse, potesse, to be able, to have power. Related to Possible, Potent, Posse comitatus.
Possession of controlling influence; SYN. powerfulness, potency.
One possessing or exercising power or influence or authority; SYN. force.
(Physics) The rate of doing work; measured in watts (joules/second).

autoritet [ muški rod ]

Ugled, uticaj; nadmoćnost (duhovna, moralna, pravna), zakonita vlast, zakon koji je na snazi;
Priznata veličina (u nekoj struci), priznat stručnjak.
Čin, delo, princip, institucija, zakon, misao, itd. koji imaju snagu uticaja na osnovu poštovanja zbog vrednosti, uverljivosti, duhovne snage.

energija [ ženski rod ]

Delatnost, radionost;
fiz. Sposobnost za vršenje rada; kinetička ili aktuelna energija, energija kretanja, tj. spsobnost mase da izvrši rad usled svoje pokrenutosti; potencijalna energija, sposobnost za vršenje rada koju ima masa na osnovu svoga položaja, kad je dignuta izna tla i sposobna da pada. Oblici energije su: toplotnoa, magnetna, električna energija. Princip (ili zakon) održanja energije: "Priroda kao celina ima zalihu energije koja se nikako ne može ni povećati ni smanjiti, dakle, količina enrgi

kapacitet [ muški rod ]

Sposobnost, umešnost, valjanost; upotrebljivost; sposobnost hvatanja, sposobnost sadržavanja, zapremina, sadržina, prostranost, obimnost; čovek koji uživa velik i neosporan autoritet, ugled u nekoj struci (naučnik, umetnik i dr.), priznat stručnjak (lat.)

moć [ ženski rod ]

Sila, snaga.

produktivnost [ ženski rod ]

Proizvodnost, sposobnost proizvođenja, plodnost, stvaralačka delatnost.
Sposobnost proizvođača da proizvodi ekonomično, rentabilno; plodnost u radu, proizvodnost, stvaralaštvo, kapacitet (lat.)

proizvodnost [ ženski rod ]

sila [ ženski rod ]

Moć, snaga.

snaga [ ženski rod ]

Moć, sila.

sposobnost [ ženski rod ]

Veština, umeće.

uticaj [ muški rod ]

Efekti projekta na šire okruženje, što predstavlja doprinos širim sektorskim zadacima, zajednički predstavljeni u opštim zadacima, u dosezanju preko političkih zadataka.

vlast [ ženski rod ]

Vladavina.

Moji prevodi