posy | englesko - srpski prevod

posy

imenica

1. A brief sentiment, motto, or legend
2. Bouquet, nosegay; flower

1. kićanka

ženski rod

Kita, ukras na kapi.
Ukrasna resa na narodnim nošnjama.

2. kratak stih

muški rod

3. lozinka

ženski rod

1. Tajni znak, ugovorena tajna reč koja služi za raspoznavanje u vojnim jedinicama, naročito u ratu, a i onima koji ilegalno rade;
2. Kratka, sažeta misao, parola koja izražava osnovnu ideju nekog pokreta ili organizacije (nem.)

4. moto

muški rod

Jezgrovita misao, poslovica ili navod (citat) nekog spisa, rasprave ili većeg dela, obično odmah posle naslova, a koji treba da naznači i nagovesti sadržinu, smisao ili svrhu onoga o čemu se pisalo. (lat.)

5. natpis

muški rod

1. Naslov.
2. Oznaka firme.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

pace | pase | paseo | pass | pause | PCI | peace | peas | peso | piazza | piece | pious | Pisa | piss | pizza | PS-1 | PS-2 | poesy | poise | POS | pose | posse | PS | psi | PSS | pus | puss | pussy