portfolio | englesko - srpski prevod

portfolio

imenicafinansije

The sum total of a company's investment activity - funds, stocks, bonds, and other investments.

1. hartije od vrednosti

množinafinansije

portfolio | englesko - srpski prevod

portfolio

imenica

ETYM French portefeuille; porter to carry + feuille a leaf. Related to Port to carry, and Folio.
A case for carrying papers or drawings or maps; usually leather.
Case for carrying papers; office of cabinet minister. minister without portfolio, cabinet minister not having charge of a state department.

1. aktentašna

ženski rod

Tašna od fine kože ili skaja za službene spise, akta. (nem.)

2. mapa

ženski rod

Geografska karta, plan, crtež; troba, tašna, korice za držanje spisa, planova, crteža.

3. plasmani

množina

4. portfelj

muški rod

Lisnica, buđelar; torba, službena torba (naročito jednog ministra), otuda: ministarstvo, ministarsko mesto, resor, npr. primiti portfelj prosvete, postati ministar prosvete; trg. novčanik, lisnica za novac; mesto gde novčane ustanove drže hartije od vrednosti; hartije od vrednosti, menice. (fr.)

5. portfolio

muški rod

Portfelj, lista akcija, bonds i drugih vrednosnih papira koje su u vlasništvu jednog investitora.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci