pop-up menu | englesko - srpski prevod

pop-up menu

imenicaračunari

Or popup menu. In a graphical user interface, a menu that appears on-screen when a user selects a certain item. Pop-up menus can appear anywhere on the screen and generally disappear when the user selects an item in the menu. Also called: popup. Compare drop-down menu, pull-down menu.
In computing, a menu that appears in a (new) window when an option is selected with a mouse or key-stroke sequence in a graphical user interface (GUI).

1. priručni meni

muški rodračunari

U suštini, ideja je ista kao u padajućem meniju, osim što se priručni meni pojavljuje bilo gde na ekranu, a ne na linijskom meniju. U Mak okruženju, priručni meni može da se pojavi kada odaberete neku od opcija sa padajućeg menija.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci