plug | englesko - srpski prevod

plug

imenicasleng, dijalekt

Punch, hit (Slang); shoot a person with a gun (USA Slang)

1. duvan

muški rodbotanika

Biljka za proizvodnju cigareta.

plug | englesko - srpski prevod

plug

imenica

Sinonimi: male plug

ETYM Akin to Dutch plug, German pflock, Dan. plök, plug, Swed. plugg; cf. W. ploc.
A device with two or three pins that is inserted in a socket to make an electrical connection; SYN. male plug.
A connector, especially a male connector, one that fits into a socket. See also male connector.

1. čep

muški rod

Zapušač.

2. klin

muški rod

Ekser, čavao, trouglasti umetak.

3. kljuse

imenica

4. plomba

ženski rod

Olovni pečat ili znak na paketima, vratima, sanducima, vagonima i dr.
Zaštitni znak od olova ( sa utisnutim žigom); na paketima, vagonima i sl. (fr.)

5. raga

ženski rod

Star, iznuren konj.Mršav, izmrcvaren konj.

6. sonda

ženski rod

1. med. Tanak srebrni prutić sa dugmetom na vrhu za ispitivanje rana, kanala i šupljina tela;
2. Tanka, šuplja i elastična gumena cev kojom se iz šupljih organa tela (želuca, bubrega i mokraćnih kanala) vade lučevine radi ispitivanja;
3. mor. Naprava za merenje morskih dubina;
4. Burgija za bušenje zemlje;
5. Prut za ispitivanje kojim se služe trošarinci i carinici.

7. utikač

muški rod

Stvar na kraju žice ili kabla koju umećete u utičnicu da biste omogućili protok ifnormacija ili energije.
Električni priključak.

8. zapušač

muški rod

Čep.

plug | englesko - srpski prevod

plug

glagol

Sinonimi: stop up | secure | plug away

1. To fill or close tightly with or as if with a plug; SYN. stop up, secure.
2. To make a plug for; praise the qualities or in order to sell or promote.
3. To persist in working hard; SYN. plug away.

1. pucati

glagol

2. začepiti

glagol

Zatvoriti čepom.

3. zatrpati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

plague | plaque | pluck | plucky | polka | pollack

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci