pleiad | englesko - srpski prevod

pleiad

imenica

A group of usually seven illustrious or brilliant persons or things

1. plejada

ženski rod

Grupa od 7 slavnih ljudi (književnika, filozofa i dr.), nazvana po 7 Atlantovih kćeri (Plejade); naročito: 7 tragičnih pesnika koji su se u III veku pre n.e., javili u Aleksandriji za vreme Ptolomeja filozofa; grupa od 7 francuskih pesnika, u XVI veku, koja je radila pod vođstvom Ronsara i De Belea, i težila da uvede u pesnišvo antički duh i antičke oblike; danas: skupno ime za grupu najboljih ljudi u nekoj struci, pokretu i sl.;
fiz. grupa izotopnih elemenata.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

palate | palette | pallet | palliate | pallid | pellet | pelt | pilot | plaid | plait | plate | plateau | Plato | pull to | plead | pleat | pled | plod | plot | Pluto | polite | pollute | poult | pullet

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci