platform | englesko - srpski prevod

platform

imenica

Sinonimi: political platform | political program | program | weapons platform

ETYM Plat, a. + -form: cf. French plateforme.
1. A document stating the aims and principles of a political party; SYN. political platform, political program, program.
2. A raised horizontal surface.
3. Any military structure or vehicle bearing weapons; SYN. weapons platform.

1. bina

ženski rod

1. Pozornica; pozorište, podijum, pozornica u pozorištu, mesto na kome glumci izvode predstave (nem.)
2. Kuća, zgrada, zdanje (tur.)

2. odmorište

imenica

3. peron

muški rod

Slobodan trem (terasa) pred kućom.

4. platforma

ženski rod

Ravan krov na građevini; voj. mestona kome su nameštani topovi za uspešno dejstvo; odeljenje između spoljnog ulaza i ulaza u kape (kod vagona, tramvaja, trolejbusa i autobusa); visoravan, zaravnjen vis; u vrtovima i parkovima: veštački napravljena zaravnjena uzvišica sa koje je lep izgled na bližu ili dalju okolinu; građ. uravnjeno mesto za temelj; fig. osnova čega, polazna tačka, misao ili pobuda kao pokretač i osnova neke daletnosti; up. pletform. (fr.)

5. podijum

muški rod

Uzvišeno mesto (za govornika, glumca i dr.); podnožje, postolje; prednji deo pozornice (onaj ispred zavese). (lat.)

6. visoravan

ženski rod

Zaravan na visini, zaravnjen visok planinski kraj.

platform | englesko - srpski prevod

platform

imenicaračunari

The operating system, together with the hardware on which it runs.
1. The foundation technology of a computer system. Because computers are layered devices composed of a chip-level hardware layer, a firmware and operating-system layer, and an applications program layer, the bottommost layer of a machine is often called a platform.
2. In everyday usage, the type of computer or operating system being used.

1. platforma

ženski rodračunari

Hardver na kome radi operativni sistem, ili operativni sistem pod kojim rade softverske aplikacije. Na primer, Intelovi procesori čine platformu na kojoj se grade operativni sistemi. DOS/Vindovs je platofrma za koju se pravi aplikacioni programi.
Operativni sistem, zajedno sa hardverom na kome je pokrenut.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci