pic prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: pic

Smer prevoda: engleski > srpski

pic [ imenica ]
Generiši izgovor

Photograph
Motion picture
The picador's lance

film [ muški rod ]

Tanka i nežna kožica, opna; u fotografiji:
Tanka ploča o celuloida premazana slojem želatina u kome je fino i ravnomerno rasturen prah bromida srebra;
Dugačka traka od celuloida na koju se brzo snima, jedna za drugom ,vrlo mnogo slika, koje pretstavljaju scensku celinu (kinematografski komad).

fotografija [ ženski rod ]

"Pisanje svetlošću", "slikanje svetlošću", postupak kojim se pomoću dejstva svetlosni na materije na nju osetljive, izrađuju slike predmeta koji na te materije šalju svetlost;
Slika izrađena na ovaj način, naročito na hartiji (fotogram); fig. verna slika.

koplje pikadora [ imenica ]

slika [ ženski rod ]

Fotografija, delo likovnog umetnika.

Moji prevodi