phrase prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: phrase

Smer prevoda: engleski > srpski

phrase [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM French, from Latin phrasis diction, phraseology, Greek from phanai to speak.
A short musical passage two to four measures long; SYN. musical phrase.
An expression forming a grammatical constituent of a sentence but not containing a finite verb.

fraza [ ženski rod ]

Uobičajeni izraz; izraz koji lepo zvuči, a po sadržini je šupalj, prazna reč; muz. v. motiv.

izraz [ muški rod ]

rečenica [ ženski rod ]

stil [ muški rod ]

Pisaljka starih Grka i Rimljana;
Način pisanja i izražavanja misli (prozni, pesnički, besednički, poslovni, zvanični stil);
U likovnim umetnostima, arhitekturi, nameštaju itd. umetnički ukus, oblik prikazivanja, umetnički pravac, način davanja oblika; naročito: čist, plementi, neizvaštečen i prirodan način prikazivanja (za razliku od manira);
sp. Način vršenja neke vrste sporta;
fig. Običaj, navika;
Stari i novi stil v. julijanski i gregorijanski kalendar.

Moji prevodi